De VCA (Veiligheid, Gezondheid, Milieu Checklist Aannemers) heeft sinds de start in 1994 een ongekende groei doorgemaakt als referentiekader voor het veilig uitvoeren van risicovolle werkzaamheden door aannemers. Hoewel de VCA is bedoeld voor aannemers in de (petro)chemische industrie is het in de loop van de tijd in ruime mate geaccepteerd binnen andere branches. In veel sectoren wordt VCA toegepast om de doelstelling vermindering van het aantal ongevallen te realiseren.

De VCO bestaat sinds 2004 als een “self assessment” checklist. Sindsdien is de VCO op basis van voortschrijdend inzicht op een aantal punten aangepast en werd besloten om VCO certificatie ? met ingang van februari 2007 ? mogelijk te maken. Daarmee kunnen opdrachtgevers laten zien dat het hen ernst is wat betreft de samenwerking met aannemers op het gebied van VGM. VCO-certificatie, op basis van procedures welke in de VCO zijn vermeld, vindt plaats onder toezicht van het CCVD-VCA in Nederland en het UCvD-VCA in Belgie?.

Optimale veiligheid bij de uitvoering van risicovolle werkzaamheden kan verkregen worden door een aannemer met VCA en een opdrachtgever die voldoet aan de eisen vastgelegd in de VCO!

Ter ondersteuning van de VCO-gebruiker is op de VCA website (www.vca.nl) een helpdesk functie opgezet waar, via e-mail, vragen gesteld kunnen worden. Wij zijn van mening met de VCO in samenhang met de VCA een belangrijke bijdrage te leveren aan verdere vermindering van het aantal letselongevallen in de industrie.