Op de levering en productie van de VCA / VCO / VCU Checklist en Handleiding, zijn de algemene voorwaarden van toepassing.

U kunt de volledige voorwaarden downloaden.

Leveringsvoorwaarden voor de Grafische Industrie gedeponeerd op 6 april 2007 onder nr. 68/2007 ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam.